Verwijzers verslavingszorg

Informatie voor verwijzers

Frequent en persoonlijk contact met de patiënt is van groot belang voor een goede gezondheidszorg. In de huisartsenpraktijk blijkt dit bijna een onmogelijke opgave, wegens drukte. Dat maakt het voor verwijzers helaas niet eenvoudig om een geval van middelenmisbruik tijdig te signaleren. Een vroege signalering van middelenverslavingen en gedragsverslavingen kan echter essentieel zijn. Als huisarts komt u regelmatig in aanraking met verslavingsproblematiek. U speelt hierbij als huisarts een cruciale rol: uw verwijzing voor een verslavingsbehandeling kan immers een eerste noodzakelijke stap richting herstel zijn. Kom meer te weten over onze mogelijkheden voor verslavingsbehandelingen via 085 – 273 75 95 of info@vavc-ggz.nl. Verslavingsproblematiek in uw praktijk Een huisartsenpraktijk heeft gemiddeld ongeveer tussen de 100 en 200 patiënten met verslavingsproblemen, zo blijkt uit onderzoek. De GGZ weigert deze patiënten echter vaak te behandelen, omdat er sprake is van problematisch middelengebruik. VAVC kan uw patiënt als behandelaar in de verslavingszorg echter gespecialiseerde hulp bieden, ook in het geval van een dubbele diagnose. Wanneer u als verwijzer het behandelproces initieert door een verslavingsbehandeling te indiceren, zetten wij als behandelaar het vervolgtraject in gang. Wij komen graag bij u langs om het behandelaanbod toe te lichten en/of om cases te bespreken. Praktijkondersteuning VAVC Wij streven er naar om patiënten zo goed mogelijk te helpen met hun verslavingsproblematiek. U heeft hierbij een belangrijke rol als huisarts door verslavingsproblematiek te herkennen en bespreekbaar te maken. Vervolgens kunt u passende verslavingszorg suggereren en uw verslaafde patiënt het belang van dergelijke hulp helpen inzien. Om dit te faciliteren en u hiermee te helpen, bieden wij ondersteuning op het gebied van verslavingsproblematiek in de vorm van:

Deze praktijkondersteuning bieden we reeds aan enkele huisartsenpraktijken in Maastricht. Neem voor meer informatie telefonisch contact met ons op via 085 – 273 75 95 of stuur een e-mail naar relatiebeheer@vavc-ggz.nl. Behandeltrajecten voor uw verslaafde patiënt Wij bieden evidence-based verslavingszorg op maat met een persoonlijke aanpak. Onze deskundige en intensieve behandeling zijn gericht op genezing en vinden plaats in een geborgen sfeer. Als er sprake is van een dubbele diagnose zal uw patiënt niet alleen behandeld worden voor zijn of haar verslaving, maar ook voor de psychische stoornis die bij uw patiënt is vastgesteld. Wij bieden verschillende behandeltrajecten aan:

Daarnaast bieden we interventiemogelijkheden voor patiënten en naasten, door een interventionist. Het is tevens mogelijk om tussen de verschillende behandeltrajecten te schakelen. Daarnaast behoort een verblijf in een van onze sober living houses in de buurt van onze behandellocaties, indien geïndiceerd, tot de mogelijkheden. Wij werken op regionaal niveau samen met diverse netwerkpartners. Zo kunnen we onze behandelingen optimaliseren en de kans op terugval minimaliseren.

Uw verslaafde patiënt aanmelden

Als u een verslaafde patiënt wilt aanmelden, kunt u contact met ons opnemen via 085 – 273 75 95 of info@vavc-ggz.nl. Om de intakeprocedure te starten dient uw patiënt dient zelf ook telefonisch contact met ons op te nemen. Uw patiënt kan tijdens dat gesprek een korte telefonisch screening verwachten. Vervolgens maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Verwijsbrief aan Vincere

Tijdens onze telefonische screening zullen we uw patiënt vragen om voor een verwijsbrief te zorgen. In de verwijsbrief staat alle relevante informatie uit het medisch dossier van uw patiënt, inclusief een medicatieoverzicht. Uw patiënt dient de brief naar ons te mailen of een afdruk van de brief naar het intakegesprek mee te nemen. Uw verwijzing kan ook via Zorgdomein worden verstuurd.

Intakegesprek

Het ongeveer één uur durende intakegesprek met een van onze psychologen heeft als doel om uw patiënt te diagnosticeren. Daarbij nemen we ook eventuele comorbiditeit goed onder de loep. Na het gesprek vindt er een MDO plaats tussen de psycholoog en een psychiater waar een diagnose wordt gesteld. Vervolgens hoort uw patiënt tijdens een adviesgesprek van de psychiater bij welke behandeling hij of zij het meest gebaat zal zijn. Als uw patiënt besluit met de behandeling van start te gaan, belandt hij of zij op de (relatief korte) wachtlijst.

Over VAVC

Bij VAVC staat de patiënt centraal. Omdat ieder mens anders in elkaar steekt, spitsen wij onze behandelingen toe op de unieke situatie van uw patiënt. Het is immers essentieel dat uw patiënt volledig achter de gekozen behandeling staat. Om uw patiënt zo goed mogelijk te behandelen, werken wij samen met regionale netwerk- en ketenpartners. Wij staan open voor verschillende vormen van samenwerking. Wilt u ons meehelpen om het herstel van de patiënt nog beter en effectiever te maken? Neem dan contact met ons op via 085 – 273 75 95 of info@vavc-ggz.nl.

Waarom VAVC?

 • Korte wachtlijst;
 • Diverse locaties in Nederland: Amsterdam, Cadier en Keer (bij Maastricht), Heerlen, Sittard en Venlo;
 • Ruime ervaring in de geestelijke gezondheidszorg;
 • Intensieve, professionele en effectieve behandeltrajecten op maat;
 • Geborgen sfeer en persoonlijke aanpak;
 • Evidence-based, multidisciplinaire behandelingen;
 • Volledige vergoeding door zorgverzekeraar, dus geen kosten voor uw patiënt (buiten eigen risico);
 • Dubbele diagnose groepen;
 • Speciale behandelgroepen voor ouderen (50+’ers);
 • Mogelijkheid tot Engelstalige behandeling;
 • Geaccrediteerde nascholing en consultatie;
 • Ondersteuning van ervaringsdeskundigen.

Geaccrediteerde nascholing

Op basis van onze expertise bieden we deskundigheidsbevordering op het gebied van verslavingsproblematiek en verslavingszorg voor verwijzers in de vorm van geaccrediteerde nascholing en voorlichting. Op basis van uw specifieke kennisbehoeften kunnen wij een programma voor u samenstellen dat qua inhoud en tijdsduur aansluit op uw situatie. Onze deskundigheidsbevordering kan gecombineerd worden met een FTO (farmacotherapeutisch overleg) of ander overleg-/intervisiemoment. U kunt uw kennis van de volgende onderwerpen verdiepen en verbreden:

 • Wat is verslaving? De belangrijkste principes van afhankelijkheid en verslaving;
 • Signalering: hoe u verslavingsproblematiek in de praktijk kunt herkennen en bespreekbaar kunt maken;
 • Motiverende gespreksvoering: hoe u patiënten kunt motiveren om een passende behandeling te starten
 • Educatie over de meest voorkomende soorten van middelenverslaving (waaronder alcohol, cocaïne– en medicijnverslaving), gedragsverslavingen (game-, gok– en seksverslaving) en combinatieverslavingen.
 • Mogelijke behandeltrajecten voor verslavingen en aandachtspunten bij de diverse behandelingen
 • Comorbiditeit, psychofarmaca en dubbele diagnose
 • Uitgebreide voorlichting over het behandelaanbod van VAVC
 • Medicatiebeleid bij patiënten met een verslaving: medicatiekeuze op basis van patiëntkarakteristieken; klinische effectiviteit; bepaling van gebruiksduur en dosering; comorbiditeit en interactie met andere medicatie en/of psychofarmaca.

Docenten

Dr. Glenn J.H. Dumont is een gelicentieerde klinisch farmacoloog en universitair docent klinische farmacologie en farmacotherapie aan het Academisch Medisch Centrum (dat verbonden is aan de Universiteit van Amsterdam) en Zuyd Hogeschool. Hij heeft zich gespecialiseerd in de psychofarmaca, dat wil zeggen: alle medicatie die de psyche beïnvloedt. Daarnaast is hij redacteur van Psyfar, een nascholingstijdschrift voor psychiaters en psychologen, waarbij hij zich primair richt op de praktische toepassing van wetenschappelijke inzichten. Ook publiceert Dumont regelmatig in nationale en internationale vaktijdschriften en boeken.

Drs. Nout Bronzwaer is een psycholoog die werkzaam is als behandelaar en diagnosticus binnen de klinische en ambulante setting van Vincere. Hij doet dat in nauwe samenwerking met verschillende huisartsen in de regio Maastricht. Die samenwerking komt tot uiting in consultaties en een wekelijks spreekuur op locatie in de huisartsenpraktijk. Hiermee wordt patiënten met verslavingsgerelateerde klachten een laagdrempelige manier van klachtenoriëntatie en/of ingang in de specialistische GGZ geboden.

Onze Locaties

Afkickkliniek verslavingszorg Amsterdam

Amsterdam

Herengracht 372-374
1016 CH Amsterdam

Meer over locatie

Locatie maastricht

Venlo

Roermondsestraat 32
5912 AK Venlo

Meer over locatie

Locatie Heerlen

Heerlen

Kapelaan berixstraat 16
6411 ER Heerlen

Meer over locatie

Locatie Heerlen

Sittard

Wilhelminastraat 47
6131 KM Sittard

Meer over locatie