Verwijzers verslavingszorg

Cocaïneverslaving – risico’s, gebruik, behandeling

Cocaïneverslaving is een verslaving die in Nederland veel voorkomt. Bijna 30.000 Nederlanders zijn verslaafd aan het middel. Daarvan zijn nog geen 4.000 mensen in behandeling om af te kicken. Het mag geen geheim zijn dat een afhankelijkheid van coke zeer ernstige gevolgen heeft voor zowel uw lichamelijke als geestelijke gezondheid. Ook kunnen uw werk en financiële huishouding onder uw verslaving gaan lijden. Maar u beschadigt niet alleen uw gezondheid en professionele leven, uw cocaïneverslaving kan ook ten koste gaan van uw persoonlijke relaties. Ongetwijfeld zou uw sociale omgeving graag zien dat u uw verslaving aanpakt. Waarschijnlijk leeft dat verlangen ook in uzelf. U bent immers niet voor niets op deze site aan het lezen. De volgende stap is om contact met ons op te nemen via 085 – 273 75 95 of info@vavc-ggz.nl. Wij helpen u graag uw leven weer op de rit te krijgen.

Risico’s van cocaïneverslaving

Cocaïne staat erom bekend een onsterfelijk gevoel te geven, maar het gaat gepaard met risico’s die kunnen leiden tot de dood. Hoe meer en hoe vaker u coke gebruikt, des te grotere risico’s u neemt.

Hart en vaatproblemen

Langdurig cocaïnegebruik kan onherstelbare schade aan uw hart en bloedvaten aanrichten. Daarnaast vergroot het de kans op hartfalen. Als u cocaïne gebruikt, gaat uw hartslag immers omhoog, terwijl uw bloedvaten vernauwen. Hierdoor krijgt uw hart minder zuurstof, terwijl het juist meer nodig heeft. Uw bloed stroomt bovendien langzamer waardoor uw bloedcellen aan elkaar plakken en samenklonteren. Als uw bloedvaten door ouderdom al zijn vernauwd, neemt u een nog groter risico. Een hartaanval of -infarct ligt op de loer. Bij langdurig gebruik kunt ook last krijgen van uw lever en nieren, die zorgen voor de afbraak en afscheiding van het middel.

Neus problemen

Het snuiven van cocaïne kan ernstige schade aanbrengen aan uw lichaam. Ook de bloedvaten in uw neusslijmvlies, waar de gesnoven coke zich oplost, vernauwen. Hierdoor krijgen uw neusslijmvliescellen te weinig bloed en daarmee onvoldoende zuurstof en voeding. Uw neusslijmvlies kan hierdoor ontstoken raken waardoor het meer slijm gaat produceren. Hierdoor kunt u last krijgen van een loopneus. Wanneer u langdurig en frequent cocaïne snuift, kan dit zelfs leiden tot het afsterven van uw neuskraakbeen. Uw tussenschot in uw neus kan hierdoor gedeeltelijk of helemaal wegslijten. Als de coke die u snuift in uw voorhoofdsholte terechtkomt, kan het daar bovendien verstoppingen en hoofdpijn veroorzaken.

Depressie, oververmoeidheid en verminderde conditie

Omdat cocaïne uw vermoeidheid, honger en pijn onderdrukt, kunt u ver over uw grenzen heen gaan. Daarom ervaart u nadat het effect is uitgewerkt een dip die langer dan een dag kan aanhouden. Deze dip gaat vaak gepaard met depressieve gevoelens en somberheid. Op de lange termijn kunt u bovendien te maken krijgen met:

 • chronische slapeloosheid
 • depressie
 • gewichtsverlies en verminderde conditie door gebrek aan eetlust
 • oververmoeidheid

Sociale gedragsproblemen

Het zelfvertrouwen dat u onder invloed van coke kunt voelen kan snel omslaan in agressief, geïrriteerd en overmoedig gedrag. Hierdoor kunt u zich op allerlei manier in de problemen werken. U neemt sneller risico’s wat tot ongelukken in bijvoorbeeld het verkeer kan leiden. Frequent gebruik van cocaïne kan daarnaast een fundamentele verandering in uw gedrag teweegbrengen. U kunt immers extreem egocentrisch, koel, afstandelijk en arrogant gedrag gaan vertonen waarbij u geen rekening meer houdt met anderen. Dit gedrag zorgt ervoor dat u sneller ruzie krijgt. Het cocaïnegebruik gaat immers gepaard met een vertekend zelfbeeld en een vals gevoel van onoverwinnelijkheid. Dit heeft tot gevolg dat u niet doorheeft dat u zich isoleert van uw sociale omgeving. Herkent u zich in dit beeld en is uw cocaïnegebruik funest voor uw sociale leven? Wij kunnen u helpen stoppen. Bel ons op 085 – 273 75 95 of mail naar info@vavc-ggz.nl. 

Financiële problemen

Overmatig gebruik van cocaïne kan een negatief effect hebben op uw productiviteit en stabiliteit, waardoor u minder goed in staat bent om een baan te houden. Uw gebruik kost bovendien een hoop geld. Hierdoor kan het steeds moeilijker worden om uw maandelijkse kosten te betalen. Het kan niet alleen leiden tot geldgebrek, u kunt zelfs diep in de schulden raken.

Seksuele problemen, voortplanting en zwangerschap

Cocaïne kan ook van invloed zijn op uw seksualiteit en seksuele beleving. Het kan onder meer ten koste gaan van uw genot van en verlangen naar seks. Als u zwanger wilt worden of wilt dat uw vrouw zwanger wordt, doet u er goed aan geen cocaïne te gebruiken. De kwaliteit van sperma en eicellen kunnen door cokegebruik immers verslechteren waardoor de bevruchting langer op zich kan laten wachten. Bovendien is er een grotere kans op afwijkingen. Als u tijdens de zwangerschap cocaïne gebruikt, verhoogt de bloeddruk van uw kind waardoor het ongeboren kind een hersenbloeding kan krijgen. Het vernauwen van de aderen kan er daarnaast toe leiden dat uw baby te weinig bloed en zuurstof krijgt. Bovendien zorgt cocaïnegebruik tijdens de zwangerschap voor een verhoogde kans op:

 • groeiachterstand
 • hersenbeschadiging
 • miskraam
 • vroeggeboorte

Psychische problemen

Als u gedurende lang tijd heftig gebruikt neemt u het risico in een tijdelijke psychose terecht te komen. U kunt dan last krijgen van gevoelshallucinaties, jaloersheidswanen of achtervolgingswanen. Als u gevoelig bent voor psychoses kunt u zelfs een chronische psychose opwekken door cocaïne te gebruiken.

Overdosering

Als u een overdosis cocaïne neemt, bestaat er een kans dat u het niet na kunt vertellen. Een overdosering kan gepaard gaan met een aantal zeer riskante verschijnselen:

 • ademhalingsproblemen
 • agressief en paranoïde gedrag
 • angstaanvallen
 • epileptische aanvallen
 • hallucinaties
 • hartproblemen zoals hartkloppingen en hartaanval
 • onrust
 • paniekaanvallen
 • verwardheid
 • waangedachten zoals achtervolgingswaan

Verslaving

Als u gedurende lange tijd veel cocaïne gebruikt, loopt u kans op een geestelijke verslaving. U kunt vrij snel geestelijke verslaafd raken in een periode van regelmatig of veel gebruik. Opeens kunt u het gevoel krijgen niet meer zonder het middel te kunnen. Daarnaast loopt u ook kans om een tolerantie te ontwikkelen als u veel, langdurig en frequent gebruikt. Dan heeft u steeds meer coke nodig om hetzelfde effect te bereiken. Als u een cocaïneverslaving heeft:

 • gebruikt u om de verkeerde redenen: om problemen te ontvluchten of u van spanningen te ontdoen;
 • gebruikt u op ongepaste momenten: op uw werk, als u nog op uw kinderen moet passen of autorijden;
 • wanneer u steeds meer nodig heeft om hetzelfde effect te bereiken;
 • wanneer u uw gebruik belangrijker wordt dan al het andere in uw leven.

Ontwenningsverschijnselen

Als u afhankelijk bent van het middel, kan stoppen gepaard gaan met verschillende ontwenningsverschijnselen, zoals:

 • depressie
 • eetproblemen
 • energiegebrek
 • enorme honger
 • gevoel van uitputting
 • neerslachtigheid
 • slaapproblemen
 • stemmingswisselingen

Bent u verslaafd aan cocaïne en wilt u daar wat aan doen? Wij kunnen u helpen. Bel ons op 085 – 273 75 95 of mail naar info@vavc-ggz.nl.

Gebruik van cocaïne

Het is mogelijk om cocaïne te snuiven, basen (roken) of injecteren (spuiten). Snuiven is de meest voorkomende manier van het gebruiken van coke. Snuifcocaïne of sos is een wit poeder dat een beetje op bloem lijkt. Gebruikers snuiven het middel doorgaans direct in de neus, door een rietje of opgerold bankbiljet, of van een sleutel. De opwekkende effecten van het middel duren ongeveer 15 tot 30 minuten. Omdat de effecten zo snel voorbijgaan, blijven veel mensen vaak een paar uur tot soms wel enkele dagen achtereen coke gebruiken.

Roken (basen of crack)

Snuifcocaïne is een andere substantie dan de glazerige substantie die ‘crack’ of ‘basecoke’ wordt genoemd. Deze vorm van cocaïne wordt met behulp van een basepijp of lepel gerookt en komt via uw longen in uw bloedbaan terecht. Een euforisch gevoel wordt snel opgevolgd door een enkele minuten durende ‘crash’. Daarna voelt de gebruiker zich neerslachtig en onrustig met toenemende overprikkeling en irritatie.

Spuiten

Cocaïne spuiten is de meest riskante manier om het middel in te nemen, met het grootste risico op overdosis. Daarnaast bestaat het risico van hiv- of hepatitisbesmetting als gebruikers spuitmaterialen delen. De coke wordt opgelost in water en in een ader gespoten. Het middel werkt vrijwel onmiddellijk en de effecten duren ongeveer tien minuten.

Cocaïne en alcohol

Cocaïne en alcohol is een populaire en riskante combinatie omdat beide middelen elkaars werking opheffen. Enerzijds loopt u het risico op een overdosis cocaïne, anderzijds op een alcoholvergiftiging. Coke onderdrukt immers het gevoel van dronkenschap waardoor u kunt denken dat u meer alcohol kunt drinken. Uw lichaam kan echter maar een bepaalde hoeveelheid alcohol aan. Maar omdat u niet voelt hoe dronken u bent, loopt u het risico zoveel te drinken dat u een mogelijk fatale alcoholvergiftiging oploopt. Omdat cocaïne uw hartslag stimuleert, belast het niet alleen uw bloed- maar ook uw hartvaten. Deze belasting neemt toe wanneer u naast coke ook alcohol gebruikt. Als u deze middelen combineert, ontwikkelt zich namelijk coca-ethyleen in uw lever. Deze stof vernauwt uw vaten nog verder en verhoogt uw hartslag nog meer. Het blijft bovendien veel langer in uw bloed zitten dan cocaïne wat zorgt voor een langduriger belasting van uw hart.

Cocaïne en cannabis

De combinatie van cannabis- en cocaïnegebruik kan zeer onvoorspelbaar zijn en brengt verschillende gezondheidsrisico’s met zich mee. Het kan naast gevoelens van onrust en paniek een verhoogde hartslag en bloeddruk veroorzaken. Dit kan door beschadiging van bloedvaten en aders uiteindelijk leiden tot een grotere kans op hartaanvallen en beroertes. U kunt bovendien de controle over uzelf kwijtraken en uw beoordelingsvermogen kan afnemen. Hierdoor kunt u uzelf of anderen in gevaarlijke situaties brengen. U kunt door de cannabis ook minder remmingen voelen. Daardoor gebruikt u mogelijk meer cocaïne dan u anders zou doen. Ook wordt uw besef van tijd aangetast waardoor u mogelijk meer coke gebruikt in een korter tijdsbestek. Daarnaast kan het zijn dat u minder merkt van de effecten van de cocaïne omdat cannabis die schijnbaar afzwakt. Uw lichaam, dat net zo zwaar belast wordt, ervaart dat echter niet zo. Hierdoor verhoogt de kans op een overdosis.

Cocaïneverslaving en dubbele diagnose

Bent u verslaafd aan cocaïne en is er een psychische stoornis bij u vastgesteld? Dan is er sprake van een dubbele diagnose. Psychische stoornissen gaan vaak gepaard met een verslaving. Sommige psychische stoornissen leiden eerder naar een cocaïneverslaving dan andere. Mensen die kampen met ADHD hebben een verhoogd risico op cocaïneverslaving. Zij worden immers rustiger van het middel. Mensen met ADHD, PTSS of een depressie neigen eerder naar cocaïneverslaving omdat het gepaard gaat met een emotioneel afgevlakt bestaan. Cocaïne wordt gevolgd door een dip waarin u zich neerslachtig en depressief kunt voelen. Dit leidt in combinatie met de paranoïde gevoelens die cocaïnegebruikers ervaren vaak tot gevaarlijke situaties en soms zelfs tot zelfdoding. De meest voorkomende gevoelens die gepaard gaan met een depressie of andere geestelijke stoornissen worden versterkt door het gebruik van cocaïne – soms na verloop van tijd maar soms ook direct.

Gespecialiseerde behandeling dubbele diagnose

Een dubbel diagnose in de vorm van cocaïneverslaving en psychische stoornis is lastig. Wellicht staat u door uw dubbele diagnose voor veel uitdagingen in uw leven. Wij helpen u graag om uw leven weer op de rit te krijgen. In onze gespecialiseerde dubbele diagnosegroepen wordt u zowel voor uw verslaving als uw stoornis behandeld. Bel daarom direct naar 085 – 273 75 95 of mail naar info@vavc-ggz.nl.

Behandeling van cocaïneverslaving

Wat waarschijnlijk met recreatief gebruik van cocaïne is begonnen, kan al gauw leiden tot een verslaving. Een cocaïneverslaving kan verwoestende effecten hebben op uw leven. Het is dan ook letterlijk van levensbelang om u zo snel mogelijk te laten behandelen voor uw verslaving. Want hoe langer u wacht, hoe moeilijker het is om te stoppen. Gelukkig is het nooit te laat om hulp te accepteren. Wij bieden vijf verschillende trajecten aan voor de behandeling van cocaiïneverslaving. Omdat ieder mens uniek is, voeren we eerst een intakegesprek met u om uw situatie goed in kaart te brengen. Daarin kijken we naar uw persoonlijke omstandigheden en geschiedenis. Daarop volgt een adviesgesprek waarin we samen met u bepalen bij welke behandelmethode u het meest gebaat bent.

Poliklinische behandeling cocaïneverslaving

De poliklinische behandeling houdt in dat u wekelijks een een-op-een-gesprek voert met een psycholoog. Deze behandelingsvorm duurt zo’n 8 tot 24 weken waarin u persoonlijke en professionele ondersteuning krijgt.

Avondbehandeling cocaïneverslaving

Bij de 12 tot 13 weken durende avondbehandeling wordt u iedere dinsdag en donderdag van 19:00 tot 22:00 uur behandeld in Sittard. Voor aanvang van deze behandeling vindt indien nodig een detox plaats.

Tweedaagse behandeling cocaïneverslaving (met verblijf of zonder verblijf)

Deze tweedaagse behandeling duurt 9 weken waarin u twee dagen per week van 9:00 tot 17:00 behandeld wordt op een locatie van Vincere. Tijdens deze dagen kunt u optioneel op die locatie verblijven. Indien noodzakelijk wordt dit traject ook voorafgegaan door een detox.

Vijfdaagse behandeling cocaïneverslaving (met verblijf of zonder verblijf)

Bij de vijfdaagse behandeling wordt u van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur behandeld. Deze behandeling duurt 12 tot 13 weken en vindt plaats op een van onze behandellocaties in Nederland. Ook dit traject wordt indien nodig voorafgegaan door een detox.

Klinische behandeling cocaïneverslaving

Als u een klinische behandeling krijgt, vindt er een opname plaats in een van de Vincere locaties. U kunt in Nederland terecht in onze kliniek in Cadier en Keer waar de behandeling zo’n 64 dagen (exclusief detoxperiode) duurt. Daarnaast zijn er in Portugal twee klinieken: Pine Tree House en School House. Tevens kunt u in Zuid-Afrika terecht bij Bekaruu en Huguenot. Een detox gaat altijd vooraf aan een klinische behandeling. Uw behandeling duurt in het buitenland zo’n 90 dagen (exclusief detoxperiode).

Meer informatie of direct aanmelden?

Al onze vergoedingen worden volledig vergoed. We hebben een team van deskundigen voor u klaar staan. En wij helpen u graag, ongeacht de situatie waarin u verkeert. Zet daarom de eerste stap door direct contact met ons op te nemen via 085 – 273 75 95 of stuur een mail naar info@vavc-ggz.nl.

Telefonisch aanmelden

Wij bellen u terug

Meld u vandaag nog aan voor een intakegesprek

Klaar voor een nieuwe start? Meld u dan aan voor een intakegesprek met een van onze verslavingspsychologen. Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur en heeft als doel in kaart te brengen welke behandeling het best bij u past.

Na het intakegesprek hebben we meestal een goed beeld van uw persoonlijkheid, privésituatie en verslavingsproblemen. Op basis hiervan wordt er een persoonlijk behandelplan voor u opgesteld. Dit plan bespreken we met u tijdens een adviesgesprek. Na afloop van het adviesgesprek maakt u de keuze of u start met de besproken behandeling.

Vul het formulier in om u aan te melden. Zodra we uw aanmelding binnen hebben, nemen wij telefonisch contact met u op om op korte termijn een afspraak in te plannen.

Aanmelden intakegesprek

Onze Locaties

Afkickkliniek verslavingszorg Amsterdam

Amsterdam

Herengracht 372-374
1016 CH Amsterdam

Meer over locatie

Locatie maastricht

Venlo

Roermondsestraat 32
5912 AK Venlo

Meer over locatie

Locatie Heerlen

Heerlen

Kapelaan berixstraat 16
6411 ER Heerlen

Meer over locatie

Locatie Heerlen

Sittard

Wilhelminastraat 47
6131 KM Sittard

Meer over locatie