Verwijzers verslavingszorg

Cannabisverslaving – risico’s, gebruik en behandeling

Een cannabisverslaving ontstaat geleidelijk en gaat vaak gepaard met een tabakverslaving. Het kan op zowel korte als lange termijn uw lichamelijke en geestelijke gezondheid beschadigen. Daarnaast bestaat het risico dat alle andere aspecten van uw leven er ook onder gaan lijden. Overmatig gebruik van wiet of hasj is immers niet alleen schadelijk voor uzelf. Het kan ook ten koste gaan van uw omgeving. Uw partner, familie en vrienden zouden daarom ongetwijfeld graag zien dat u wat aan uw verslaving gaat doen. Misschien lijkt een bestaan zonder cannabis ver weg. Maar niets is minder waar. Want heeft u de eerste stap eigenlijk niet al gezet? U bent niet voor niets op deze pagina terechtgekomen. Neem contact met ons op om de volgende stap te zetten via 085 – 273 75 95 of info@vavc-ggz.nl.

Risico’s van cannabisverslaving

Het overmatig gebruik van hasj of wiet kan zowel op korte als lange termijn zeer schadelijke gevolgen hebben voor uw fysieke en geestelijke gezondheid. Daarnaast kunnen er sociale, financiële en maatschappelijke problemen door ontstaan. Blowen of op een andere manier cannabis gebruiken kan immers ten koste gaan van uw sociale leven, opleiding en werk.

Risico’s cannabisgebruik op korte termijn

Cannabis beïnvloedt tijdelijk uw vermogen om dingen die net gebeurd zijn te onthouden. Drie tot vier uur na inname gaat uw zogenaamde kortetermijngeheugen echter weer normaal functioneren. Maar tijdens die drie of vier uur kunt u snel afgeleid raken. Hierdoor is het lastig om uw aandacht ergens bij te houden. Bovendien kunt u in een ‘bad trip’ terechtkomen, waarbij u in paniek kunt raken. U kunt dan last krijgen van hartkloppingen en zich ziek en angstig voelen. De kans op een ‘bad trip’ is overigens groter als u last heeft van een negatieve stemming of vermoeidheid. U kunt hiernaast ook last krijgen van de volgende mogelijke bijverschijnselen:

 • angst
 • depressieve gevoelens
 • droge mond
 • gevoel van schokken in het hoofd
 • gevoelens van de-realisatie
 • hoofdpijn
 • koude neus, tenen en vingers
 • misselijk- en duizeligheid
 • rode, doorlopen ogen met wijdere pupillen
 • spiertrekkingen
 • tintelingen
 • verhoogde hartslag
 • verlaagde óf (bij regelmatig gebruik) verhoogde bloeddruk
 • verminderde spiercoördinatie
 • zichtproblemen

Problemen in het verkeer, op school en met justitie

Deze mogelijke bijverschijnselen vergroten de kans op (flauw)vallen en verkeersongelukken. Uw coördinatie, geheugen en reactiesnelheid verminderen immers en u kunt afstanden slechter inschatten. Ook is uw waarneming slechter. Hierdoor kunt u (complexe) rijtaken slechter uitvoeren. Daarom is het verboden om onder invloed deel te nemen aan het verkeer. Dagelijks cannabisgebruik kan daarnaast ten koste gaan van uw schoolprestaties. U loopt dan ook een grotere kans op schooluitval en om in aanraking te komen met justitie.

Risico’s cannabisgebruik op lange termijn

Langdurig frequent cannabisgebruik gaat gepaard met langetermijnrisico’s. Er wordt in toenemende mate een verband gelegd tussen blowen en het ontstaan van psychische stoornissen als depressie, psychose en schizofrenie. Het zou immers psychische stoornissen kunnen triggeren en verergeren. Langdurig gebruik van hasj of wiet zou daarnaast lichte aandachts- en gedragsstoornissen kunnen veroorzaken. Bij langdurig gebruik kunnen bovendien de negatieve effecten op uw kortetermijngeheugen aanhouden en zelfs blijvend zijn. Een cannabisverslaving kan hierdoor een negatieve invloed hebben op uw persoonlijke ontwikkeling, sociale leven en werk- en schoolprestaties. Deze invloed kan ook gerelateerd zijn aan het feit dat mensen cannabis vaak gebruiken om weg te lopen van hun verantwoordelijkheden. Of om aan angsten, negatieve gevoelens of spanningen te ontkomen.

Blowen

Als u cannabis rookt, beschadigt u onder meer uw longen. Dit blijkt onder meer uit:

 • hoesten
 • piepende longen
 • slijmproductie

Daarnaast loopt u een grotere kans op acute en chronische bronchitis en luchtweginfecties. Als u blowt, vergroot u daarnaast de kans dat het immuunsysteem van uw longen minder goed werkt. Ook bestaat er een licht verhoogde kans op astma en longemfyseem. U vergroot de risico’s als u hasj of wiet rookt in combinatie met tabak. Roken in het algemeen vergroot de kans op een klaplong. Het inademen van de teer en koolmonoxide die vrijkomt als cannabis of tabak verbrandt, is bovendien schadelijk voor uw gezondheid. Daarom is meeroken ook schadelijk voor uw directe omgeving. (Mee)roken vergroot het risico op hartaandoeningen, longkanker en wiegendood. Kinderen die meeroken hebben bovendien vaker last van astma, luchtweginfecties en middenoorontsteking.

Voortplanting

Cannabis veroorzaakt mogelijk echter nog andere fysieke belemmeringen. Veelvuldig gebruik kan de kans op bevruchting bijvoorbeeld verminderen. Zowel bij mannen als vrouwen kan het gebruik van hasj of wiet leiden tot een verlaging van bepaalde hormonen die belangrijk zijn voor de voortplanting. Mannelijke cannabisgebruikers maken minder, minder goed bewegende zaadcellen aan die het eitje minder goed kunnen bevruchten. Hierdoor kan het langer duren voordat ze een vrouw zwanger maken. Cannabis kan daarnaast de menstruatiecyclus dusdanig beïnvloeden dat vrouwen tijdelijk minder vruchtbaar zijn. Als u hasj of wiet gebruikt tijdens de zwangerschap kan dit de foetus beïnvloeden. Dit kan leiden tot mogelijke stoornissen en afwijkingen. Cannabisgebruik tijdens zwangerschap, bij borstvoeding en een kinderwens wordt dan ook afgeraden. Bent u zwanger of wilt u dat worden, en wilt u van uw cannabisverslaving af? Wij kunnen u helpen. Bel ons op 085 – 273 75 95 of stuur een e-mail naar info@vavc-ggz.nl. 

Gebruik van cannabis

Cannabis is een verzamelnaam voor hasj en wiet, die allebei afkomstig zijn van de cannabisplant. Wiet is een veelgebruikte naam voor de grijsgroene tot groenbruine bloemtoppen van die plant. De werkzame stoffen zoals THC bevinden zich met name in de hars van die bloemtoppen. Hasj bestaat uit pure hars die is samengeperst tot een vastere substantie. Die kan droog en hard zijn, maar ook kruimelig, buigbaar of olieachtig en zelfs bijna vloeibaar. Hasj kan een lichtbruine of gelige (blond) tot donkerbruine of zwarte kleur hebben. Hasj en wiet kunnen op verschillende manier ingenomen worden.

Cannabis roken, ‘vapen’, eten of drinken

U kunt hasj en wiet roken, ‘vapen’, eten en drinken. Roken is de meest schadelijke manier en gebeurt met behulp van een joint, waterpijp of wiet- of hasjpijp. ‘Vapen’ gaat met behulp van een vaporizer, een soort oventje dat de cannabis niet verbrandt maar verhit. Hierdoor verdampen de te inhaleren werkzame stoffen. Zowel bij roken als ‘vapen’ komen de werkzame stoffen in uw bloedbaan terecht via uw longen. Als u cannabis eet of drinkt, gebeurt dat echter via uw spijsverteringsstelsel. Omdat uw lever alle ingenomen THC omzet in een veel krachtigere vorm zijn de effecten langduriger en meestal heftiger. Deze omzetting vindt bij inname via de longen immers slechts gedeeltelijk plaats. Daarnaast zijn de effecten zeer plotseling merkbaar waardoor een overdosering op de loer ligt, vooral voor onervaren gebruikers. De effecten kunnen bovendien wel twaalf uur aanhouden, terwijl dat bij roken en ‘vapen’ meestal maar twee tot vier uur is.

Cannabis in combinatie met andere substanties

Cannabis combineren met andere substanties kan gepaard gaan met serieuze risico’s. Bent u verslaafd aan cannabis en alcohol of cocaïne? U staat er niet alleen voor. Ons deskundige team helpt u immers graag bij het afkicken. U kunt ons bereiken via 085 – 273 75 95 of info@vavc-ggz.nl. 

Cannabis en alcohol

Het combineren van cannabis en alcohol kan bijvoorbeeld op korte termijn onder meer hoofdpijn, misselijkheid en angst- en paniekaanvallen veroorzaken. Daarnaast kunt u uw bewustzijn verliezen. Onder invloed van beide substanties aan het verkeer deelnemen, vergroot de kans op ongelukken. Als u cannabis combineert met alcohol bent u immers nog slechter in staat om op een veilige manier aan het verkeer deel te nemen dan als u onder invloed bent van alleen cannabis.

Cannabis en cocaïne

De onvoorspelbare combinatie van cannabis en cocaïne brengt verschillende gezondheidsrisico’s met zich mee. Het kan immers gevoelens van onrust en paniek veroorzaken en uw hartslag en bloeddruk verhogen. Die verhoging kan uw bloedvaten en aders beschadigen wat kan leiden tot een grotere kans op hartaanvallen en beroertes. Ook kan uw beoordelingsvermogen afnemen. Als gevolg hiervan kunt u uzelf of anderen in gevaarlijke situaties brengen. Door de cannabis kunt u namelijk minder remmingen voelen waardoor u mogelijk meer cocaïne gaat gebruiken dan u anders zou doen. Daarnaast wordt uw besef van tijd aangetast waardoor u mogelijk meer coke gebruikt in een korter tijdsbestek. Daarnaast kan het zo zijn dat u minder merkt van de effecten van cocaïne omdat cannabis die schijnbaar afzwakt. Echter wordt uw lichaam net zo zwaar belast, wat kan leiden tot een overdosis.

Cannabisverslaving en dubbele diagnose

Een cannabisverslaving gaat vaak gepaard met één of meerdere psychische stoornissen. Dit heeft ermee te maken dat psychische stoornissen als ADHD, autisme, bipolaire stoornissen, borderline, depressie en schizofrenie u vatbaarder kunnen maken voor verslavingen. Een psychische stoornis kan depressies, stemmingswisselingen en suïcidale gedachten veroorzaken. Uw sociale en maatschappelijke bestaan kunnen daar enorm onder lijden. U gebruikt cannabis mogelijk om uw symptomen te dempen waarmee u de situatie wellicht hoopt te verbeteren. Of misschien ziet u in dat uw cannabisverslaving niets oplost en de situatie misschien zelfs verergert? Bent u cannabisverslaafd en is er een psychische stoornis bij u vastgesteld? Dan is er sprake van een zogenaamde dubbel diagnose. Wij helpen u graag uw leven weer op de rails te krijgen. In onze dubbele diagnosegroepen wordt zowel uw psychische stoornis als uw verslaving behandeld. Bel ons via 085 – 273 75 95 of mail naar info@vavc-ggz.nl.

Behandeling bij cannabisverslaving – hoe stoppen met cannabis 

Recreatief blowen kan al gauw een gewoonte worden. En binnen de kortste keren kan die gewoonte veranderen in een verslaving. Heeft u hulp nodig om af te kicken van uw verslaving aan hasj of wiet? We bieden verschillende behandeltrajecten aan om u te helpen stoppen. Omdat ieder mens anders in elkaar steekt, analyseren wij eerst in een intakegesprek uw unieke situatie, persoonlijke omstandigheden en geschiedenis. Vervolgens kiezen we in een adviesgesprek samen met u bij welk traject u het meest gebaat bent. Er zijn vijf verschillende trajecten bij de behandeling van cannabisverslaving:

Poliklinische behandeling cannabisverslaving

Bij een poliklinische behandeling heeft u wekelijks een een-op-een-gesprek met een psycholoog. Bij deze behandelingsvorm krijgt u gedurende zo’n 8 tot 24 weken persoonlijke en professionele ondersteuning.

Avondbehandeling cannabisverslaving

De 12 tot 13 weken durende avondbehandeling vindt iedere dinsdag en donderdag van 19:00 tot 22:00 uur plaats in Sittard. Tevens vindt er voor aanvang van de behandeling indien nodig een detox plaats.

Tweedaagse behandeling cannabisverslaving (met verblijf of zonder verblijf)

Bij de tweedaagse behandeling wordt u gedurende 9 weken twee dagen per week behandeld. Dit traject wordt als dat noodzakelijk is ook voorafgegaan door een detox.

Vijfdaagse behandeling cannabisverslaving (met verblijf of zonder verblijf)

Bij een 12 tot 13 weken durende vijfdaagse behandeling wordt u van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur behandeld. Deze behandeling vindt plaats op een van onze behandellocaties in Nederland. Indien nodig wordt dit traject ook voorafgegaan door een detox.

Klinische behandeling cannabisverslaving

Bij een klinische behandeling vindt er een opname plaats in een van de Vincere locaties. In Nederland kunt u terecht in onze kliniek in Cadier en Keer. Uw behandeling duurt hier zo’n 64 dagen (exclusief detoxperiode). Daarnaast hebben we verschillende klinieken in Portugal en Zuid-Afrika. U kunt in Portugal terecht in Pine Tree House en School House. In Zuid-Afrika kunt u terecht bij Bekaruu en Huguenot. Een klinische behandeling wordt altijd voorafgegaan door een detox. In het buitenland duurt uw behandeling zo’n 90 dagen (exclusief detoxperiode).

Meer informatie of direct aanmelden?

Ons deskundige team staat voor u klaar. In welke situatie ook verkeert, wij helpen u graag. Neem daarom direct contact met ons op via 085 – 273 75 95 of info@vavc-ggz.nl. U kunt zich natuurlijk ook direct aanmelden via onze website.

Telefonisch aanmelden

Wij bellen u terug

Meld u vandaag nog aan voor een intakegesprek

Klaar voor een nieuwe start? Meld u dan aan voor een intakegesprek met een van onze verslavingspsychologen. Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur en heeft als doel in kaart te brengen welke behandeling het best bij u past.

Na het intakegesprek hebben we meestal een goed beeld van uw persoonlijkheid, privésituatie en verslavingsproblemen. Op basis hiervan wordt er een persoonlijk behandelplan voor u opgesteld. Dit plan bespreken we met u tijdens een adviesgesprek. Na afloop van het adviesgesprek maakt u de keuze of u start met de besproken behandeling.

Vul het formulier in om u aan te melden. Zodra we uw aanmelding binnen hebben, nemen wij telefonisch contact met u op om op korte termijn een afspraak in te plannen.

Aanmelden intakegesprek

Onze Locaties

Afkickkliniek verslavingszorg Amsterdam

Amsterdam

Herengracht 372-374
1016 CH Amsterdam

Meer over locatie

Locatie maastricht

Venlo

Roermondsestraat 32
5912 AK Venlo

Meer over locatie

Locatie Heerlen

Heerlen

Kapelaan berixstraat 16
6411 ER Heerlen

Meer over locatie

Locatie Heerlen

Sittard

Wilhelminastraat 47
6131 KM Sittard

Meer over locatie