Kosten afkickkliniek

Klachtenregeling VAVC

Klachtenregeling VAVC
Wij streven er continu naar om de zorg te leveren op basis van uw wensen. Het kan toch voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe we dit samen kunnen oplossen.

In eerst instantie kunt u het bespreken met uw directe zorgverlener of diens leidinggevende. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u ook terecht bij onze directe of een externe klachtenfunctionaris. Deze externe klachtenfunctionaris is onafhankelijk. We huren deze klachtenfunctionaris in via Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht.

Onze klachtenregeling
We hebben een interne klachtenregeling en een externe klachtenregeling. In de interne klachtenregeling staan alle klachtmogelijkheden binnen onze organisatie beschreven.
In de externe klachtenregeling ligt vast op welke wijze de klachtenfunctionaris klachten behandelt conform de Wet kwaliteit, klachtrecht en geschillen zorg.
U kunt de klachtenregeling en het formulier voor het melden van klachten downloaden of opvragen via telefoonnummer 085-2737595.

Hoe komt u in contact met de klachtenfunctionaris
Wanneer de klacht intern niet naar uw tevredenheid wordt behandeld, kunt u ervoor kiezen de klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris van het Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht. Er is een aparte website voor patiënten, waar u meer informatie kunt vinden: www.eckg.nl. Wanneer u klikt op ‘Website indienen klachten’ komt u op de klachtpagina terecht.

Wanneer u op de onderstaande naam klikt komt u uit op de persoonlijke profielpagina van onze klachtenfunctionaris, waar u direct contact kunt opnemen.
Aggie Jorna
A.Jorna@eckg.nl

De klachtenfunctionaris bemiddelt bij ontevredenheid of een klacht over de zorg, de zorgverlener en/of de organisatie. Het uitgangspunt is dat wij door middel van de ondersteuning van de klachtenfunctionaris gezamenlijk tot een oplossing komen:

  • de klachtenfunctionaris luistert naar uw probleem en komt samen met u tot een heldere formulering van de klacht;
  • met uw toestemming overlegt de klachtenfunctionaris met VAVC over de klacht;
  • de klachtenfunctionaris geeft u informatie over uw rechten;
  • de klachtenfunctionaris organiseert een bemiddelingsgesprek.


Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg
Wanneer ook de klachtenfunctionaris uw klacht niet naar tevredenheid behandeld, kunt u uw klacht laten behandelen door de externe Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg. Via onderstaande link vindt u meer informatie rondom de procedure.

Website Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg